pH, przewodnictwo, jony, sól

Przyrządy do pomiaru jakości wody dostarczają informacji o jej stopniu czystości, przydatności do spożycia lub wzrostu roślin, życia ryb lub odprowadzania do kanalizacji. Pomiar jakości wody może być jakościowy i ilościowy. Najpopularniejsze normy stosowane do oceny jakości wody dotyczą zdrowia ekosystemów, bezpieczeństwa kontaktu z ludźmi i wody pitnej.

HORIBA oferuje szeroką gamę analizatorów do pomiaru jakości nie tylko wody, ale także różnych produktów, dla których konieczna jest znajomość ich parametrów elektrochemicznych:

  • pomiar pH, rezystancji, przewodnictwa i zasolenia
  • pomiar potencjału redoks [ORP]
  • pomiar całkowitej ilości substancji rozpuszczonych [TDS] i rozpuszczonego tlenu [DO]
  • pomiar jonów [ Na+, K+, Ca2+, NH4+, NO3-, Cl-, F- ]

Urządzenia HORIBA LAQUA znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu:

  • Stacje uzdatniania wody pitnej, laboratoria gospodarki wodnej
  • Laboratoria przemysłu samochodowego, tekstylnego i chemicznego
  • Żywność, działalność rolnicza itp.

Katalog wszystkich produktów (60MB):