Szybka mikrobiologia

Alternatywne metody wykrywania mikroorganizmów wskaźnikowych i chorobotwórczych

Obecnie duży nacisk kładzie się głównie na szybkość analizy, nawet w oznaczeniach mikrobiologicznych. Klasyczna mikrobiologia jest nadal standardową referencyjną metodą oznaczania, ale na znaczeniu zyskują alternatywne metody zatwierdzone przez AFNOR lub AOAC, których wprowadzenie do istniejącej praktyki laboratoryjnej jest już bardzo proste. Dzięki szybkiemu efektowi przynoszą oszczędności głównie w kosztach produkcji i magazynowania. Wykrywanie zanieczyszczenia przez niepożądane mikroorganizmy jest zatem szybkie i przede wszystkim niezawodne.

Oferujemy rozwiązania do szybkiego oznaczania sterylności produktów, mikroorganizmów wskaźnikowych w szerokiej gamie produktów z różnych gałęzi przemysłu, szybkiego oznaczania mikroorganizmów chorobotwórczych w żywności i paszach, szybkiej kontroli poziomu higieny i warunków sanitarnych itp.