Pobieranie wymazów

Pobieranie próbek ze środowiska może nie być tak proste, jak mogłoby się wydawać. Do uzyskania prawidłowego wyniku konieczne jest użycie narzędzia, które:

  • dociera do docelowego obszaru pobierania próbek
  • pobiera próbkę w sposób aseptyczny
  • nie zawiera biocydów
  • neutralizuje pozostałości środków dezynfekujących
  • utrzymuje żywotność mikroorganizmów

Pobieranie próbek / wymazów

Nasze zestawy do pobierania próbek (gąbki, wymazówki) są zgodne z ISO 18593: 2018: Mikrobiologia łańcucha pokarmowego – horyzontalne metody określające techniki pobierania próbek z powierzchni.

Zaleca się stosowanie sterylnej wymazówki do trudno dostępnych miejsc i obszarów <100 cm2. Do pobierania próbek z obszarów > 100 cm2 zaleca się stosowanie gąbki.

W celu sprawdzenia obecności / braku mikroorganizmów całkowity obszar, z którego pobierane są próbki, powinien być jak największy (jeśli jest dostępny), aby zwiększyć prawdopodobieństwo wychwycenia mikroorganizmów. Zaleca się pobranie próbki z obszaru od 1000 cm2 do 3000 cm2.

Aby uzyskać całkowitą liczbę drobnoustrojów, wystarczy użyć wymazówki na powierzchni do 100 cm2.

Do zbadania takiej powierzchni wskazane jest użycie odpowiedniego narzędzia, takiego jak EZ Reach, PUR Blue, gąbka poliuretanowa SampleRight.

Utrzymanie żywotności mikroorganizmów

Zgodnie z ISO 18593: 2018 próbkę wymazu należy dostarczyć do laboratorium w celu przetworzenia / tak szybko, jak to możliwe, najlepiej w ciągu 24 godzin (powinna być schłodzona!). Jeżeli próbka nie zostanie natychmiast procesowana w laboratorium, można ją przechowywać w lodówce przez maksymalnie 48 godzin od pobrania.

Udowodniono, że nowy, specjalnie opracowany High Capacity Neutralizing broth (HiCap) utrzymuje żywotność komórek do 72 godzin!

Medium jest przeznaczone do stosowania w przemyśle spożywczym i napojów. Neutralizując pozostałości środków dezynfekujących w próbce i utrzymując żywotność zebranych mikroorganizmów przez okres do 72 godzin, HiCap pomaga zapobiegać fałszywie ujemnym wynikom testów i ułatwia dokładną kwantyfikację mikroorganizmów.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym katalogiem produktów